Klassen

Bij het Arabisch Taalinstituut Baraem bieden we een gestructureerd leertraject aan dat kinderen helpt om de Arabische taal stap voor stap te beheersen. Onze klassen zijn zorgvuldig ontworpen om aan de verschillende leerbehoeften van de leerlingen te voldoen, met een focus op zowel taalvaardigheid als culturele verrijking. Van de kleuterklas tot de gevorderde groepen, begeleiden we de kinderen in een veilige en ondersteunende omgeving, waarbij we gebruik maken van de meest actuele en kwalitatieve onderwijsmethodes. Hieronder vindt u een overzicht van wat elke klas te bieden heeft.

De kleuterklas

In deze fase betreden kinderen de wereld van de Arabische taal door middel van aantrekkelijke en recreatieve middelen. De focus ligt op auditieve vaardigheden en het herkennen van letters. Het onderwijs richt zich op het leren door middel van spel, zoals toneelstukken, letters vormen met deeg, en het onthouden van korte liedjes. Daarnaast krijgen de kinderen ook een basis in islamitische cultuur en algemene etiquette.

De voorbereidende klas

Na de kleuterklas beginnen de kinderen met het verbeteren van hun schrijfvaardigheden en het leren lezen van letters en woorden. Educatieve eenheden zoals ‘mijn lichaam’ en ‘seizoenen’ helpen de leerlingen om de taal in hun dagelijks leven te gebruiken. Ook in deze fase wordt de islamitische cultuur verder uitgediept met traditionele gebeden en algemene gedragsregels.

Groep 1

Op dit niveau gaan we verder met het verbeteren van leesvaardigheden door middel van vooraf opgestelde programma’s. De leerlingen leren basisprincipes van de Arabische grammatica zoals vraagwoorden en persoonlijke voornaamwoorden. Daarnaast krijgen ze islamitische cultuur en algemene ethiek mee, wat hen helpt om goede burgers te worden.

Groep 2

In groep 2 wordt er meer nadruk gelegd op de vier taalvaardigheden: luisteren, begrijpend lezen, schrijven, en spreken. Leerlingen leren om langere teksten te lezen, begrijpen, en correct te schrijven. Ze maken ook kennis met meer geavanceerde grammaticale structuren en kunnen korte gesprekken voeren. Daarnaast verdiepen ze zich verder in de islamitische cultuur en religie.

Groep 3

In deze gevorderde fase leren de leerlingen om met langere teksten om te gaan en deze nauwkeurig te begrijpen. Er wordt intensief geoefend op het vloeiend spreken van standaard Arabisch en het correct schrijven van teksten. Ook wordt er meer aandacht besteed aan de culturele en religieuze aspecten, wat essentieel is voor hun ontwikkeling op deze leeftijd.

Schrijf je in!

Wil je dat jouw kind de Arabische taal goed beheerst en geniet van een hoogwaardige en persoonlijke leeromgeving? Schrijf je dan nu in!

×