Opvoedondersteuing

Bij het Arabisch Taalinstituut Baraem zijn we ervan overtuigd dat het leren van de Arabische taal meer is dan het beheersen van woorden en zinnen. Het gaat ook om het leggen van een solide basis voor de algehele ontwikkeling van het kind. Daarom bieden we opvoedondersteuning aan als een essentieel onderdeel van ons programma.

Opvoedondersteuning bij Baraem houdt in dat we naast taallessen ook aandacht besteden aan de algehele opvoeding van onze leerlingen. We werken nauw samen met ouders om te zorgen voor een holistische benadering van het leren en de ontwikkeling van hun kinderen. Dit omvat:

  • Communicatievaardigheden: We helpen kinderen om effectief te communiceren, zowel in het Arabisch als in hun moedertaal, wat hen helpt zelfvertrouwen op te bouwen en zich uit te drukken in verschillende situaties.
  • Culturele en Religieuze Waarden: We integreren islamitische waarden en ethiek in ons onderwijsprogramma, zodat kinderen niet alleen de taal leren, maar ook de bijbehorende cultuur en religieuze normen en waarden begrijpen en respecteren.
  • Gedragsontwikkeling: Onze programma’s zijn ontworpen om positief gedrag te bevorderen. We leren kinderen over respect, verantwoordelijkheid en samenwerken, waardoor ze zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en respectvolle individuen.
  • Ondersteuning voor Ouders: We bieden advies en hulp aan ouders over opvoedingsvraagstukken. Dit kan variëren van tips over huiswerkbegeleiding tot het aanpakken van specifieke opvoedingsuitdagingen. We streven ernaar een brug te slaan tussen thuis en school, zodat kinderen consistentie en ondersteuning ervaren in beide omgevingen.

Naast taalonderwijs bieden wij ook opvoedondersteuning en een rijke islamitische cultuur. We leren kinderen over hun geloof door middel van traditionele gebeden, ethiek en de vijf zuilen van de islam. Dit helpt hen niet alleen om de taal te leren, maar ook om trots te zijn op hun religieuze en culturele identiteit.

Opvoedondersteuning bij Baraem betekent dat we verder kijken dan alleen academische prestaties. We willen dat onze leerlingen opgroeien tot goed afgeronde individuen die klaar zijn om een positieve bijdrage te leveren aan hun gemeenschap en de bredere maatschappij.

×